Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Raport o szkodach sporządzony przez rzeczoznawcę ds. pojazdów mechanicznych w celu wyegzekwowania roszczeń

Po wypadku komunikacyjnym – ale także w przypadku wystąpienia siły zewnętrznej innego rodzaju – kluczowa jest precyzyjna i wnikliwa ocena uszkodzeń pojazdu. Jako doświadczony fachowiec kompleksowo i neutralnie ustalam koszty naprawy Twojego pojazdu, czas potrzebny na naprawę oraz koszty materiałów i lakierowania.

Dodatkowo w ramach protokołu szkody ustalane i dokumentowane są następujące dodatkowe punkty:

  • amortyzacja nowych samochodów
  • wartość aktualną i odtworzeniową pojazdu
  • wartość rezydualną w przypadku całkowitej straty
  • czas naprawy i przestoju samochodów służbowych

Aby zabezpieczyć dowody, protokół szkody zawiera obszerną dokumentację fotograficzną. W ten sposób otrzymasz raport nadający się do sprzedaży i dostosowany do procesu, umożliwiający egzekwowanie Twoich roszczeń.

Protokół szkody jako podstawa regulacji

Utworzony raport służy przede wszystkim jako podstawa regulacyjna - a tym samym opłaca się bezpośrednio dla Ciebie. Dzięki protokołowi szkody możesz mieć pewność, że uwzględniono wszystkie fakty istotne dla zabezpieczenia dowodów i rozstrzygnięcia roszczenia.

Ważne: kosztorys nie pełni funkcji dowodowej. Nie są one wyczerpujące, nie nadają się do sprzedaży ani nie nadają się do sporów sądowych i nie służą wyjaśnianiu faktów ani zabezpieczeniu roszczeń. Z tych powodów zawsze bezpieczniej jest przygotować niezależny i kwalifikowany raport w celu wyegzekwowania swoich roszczeń.

Czy mają Państwo dalsze pytania dotyczące oceny szkód?

Jako zaprzysiężony i certyfikowany biegły sądowy jestem osobistym kontaktem w Wiedniu, Dolnej Austrii, Burgenlandzie, Styrii i Karyntii we wszystkich kwestiach związanych z wyceną szkód po wypadku drogowym. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji!

Dokładna i wnikliwa ocena uszkodzeń pojazdu gwarantuje, że nie zostaną Państwo obciążeni kosztami naprawy lub konserwacji, a jednocześnie służy dochodzeniu Państwa roszczeń. Jeśli potrzebujesz raportu o szkodzie lub masz dodatkowe pytania na ten temat, skontaktuj się z moim biurem rzeczoznawcy ds. pojazdów z siedzibą w Probstdorfie. Czekam na Państwa zapytania drogą telefoniczną lub poprzez formularz kontaktowy!

na szczyt